Pelaaja- ja valmentajapolkumme

(klikkaa kuvaa suuremmaksi)

Ajax-Sarkkiranta panostaa vahvasti kilpa- ja harrastejalkapalloon. Seurassa on mahdollista harrastaa ja kilpailla Perhefutiksesta aikuisten kilpa- ja harrastetasolle saakka. Edistyneimmille ja motivoituneimmille suositellaan huippupelaajaksi kehittyäkseen Hercules-yhteisön joukkueita. Ajax-Sarkkiranta on osa Hercules-yhteisöä, jonka johtavat seurat ovat Hercules Juniorit ja seurayhteisön edustusjalkapallosta vastaava JS Hercules. Tervarit Juniorit, Ajax-Sarkkiranta ja Haukiputaan Pallo ovat perustaneet Hercules Juniorit vahvistamaan huippu-urheiluun tähtäävää jalkapallon juniorityötä Pohjois-Suomessa. Perustajaseurat ovat myös Kakkosessa pelaavan miesten edustusjoukkueen toiminnasta vastaavan JS Hercules Oy:n omistajia. Hercules-yhteisön tarkoitus on edistää nuorten pohjoissuomalaisten kilpapelaajien kehittymistä kansalliselle huipputasolle. Toimintaperiaatteena on järjestää mahdollisimman edistyksellinen toimintaympäristö, jossa olosuhteiden, seurahallinnon, toimintakulttuurin ja tärkeimpänä valmennuksen laatu on tavoitteiden edellyttämällä tasolla tukitoimintoineen.

Hercules Juniorit Ry

URHEILUTOIMINNAN PERIAATTEET

15.8.2023

JOHDANTO

Hercules Juniorit Ry (myöh. ”HJ”) on perustettu yhteistyössä toimivien kasvattajaseurojen kanssa seurayhteisön johtavaksi ja pelaajia kilpa- ja huippujalkapalloon kehittäväksi seuraksi. HJ:n tarkoitus on edistää nuorten pohjoissuomalaisten kilpapelaajien kehittymistä kansalliselle huipputasolle. Toimintaperiaatteena on järjestää mahdollisimman edistyksellinen toimintaympäristö, jossa olosuhteiden, seurahallinnon, toimintakulttuurin ja tärkeimpänä valmennuksen laatu on tavoitteiden edellyttämällä tasolla tukitoimintoineen.

Perustamisvaiheessa HJ:n yhteistyöseuroja ovat sen perustamisessa mukana olleet seurat: Ajax-Sarkkiranta Ry, Tervarit-Juniorit Ry ja Haukiputaan Pallo Ry (myöh. ”kasvattajaseurat”). Kasvattajaseurojen velvollisuus on ohjata motivoituneimmat ja kehittymishaluisimmat pelaajansa HJ:n toimintaan, johon pelaajat valitaan HJ:n määrittämin perustein. Johtoajatuksena on se, ettei yhdenkään kasvattajaseuran pelaajan tarvitse hakeutua muihin seuroihin saavuttaakseen tavoitteensa kehittymisessään, vaan HJ tarjoaa Pohjois-Suomen parhaan kehittymisympäristön nuorelle jalkapalloilijalle vähintään U20 ikäluokkaan saakka ja mahdollisuuden siirtyä edelleen, tarpeen mukaan, korkeamman sarjatason seuroihin. HJ:n toiminta-ajatus on jatkumo jo käynnissä olevalle toimintamallille, missä edellä mainitut kasvattajaseurat keskittyvät laadukkaaseen pelaajakehitykseen vähintään U12 ikäluokkiin saakka, minkä jälkeen kyvykkäimmät, motivoituneimmat ja kehityshaluisimmat pelaajat ohjataan HJ:n organisaatioon.

Kasvattajaseurojen tehtävänä on markkinoida toimintaansa ja HJ-yhteistyötä siten, että niihin hakeutuisi mahdollisimman paljon junioripelaajia harrastuksen pariin. Kasvattajaseurojen tehtävä on kehittää kaikkia harrastajia laadukkaasti ja yhdenvertaisesti jokaisen omalla taitotasollaan laadukkaassa kasvuympäristössä ja taata jokaiselle pelaajalle riittävästi peliaikaa omaa tasoaan vastaavissa otteluissa. Samojen periaatteiden mukaan toimii myös HJ, ainoana erona vain se, että vain kyvykkäimmät, motivoituneimmat ja kehityshaluisimmat pelaajat valitaan HJ:n organisaatioon ja että kilpailullisten vähimmäistavoitteiden saavuttamisessa, esim. sarjapaikan saavuttamiseksi tai säilyttämiseksi, peliaikaa koskevista periaatteista voidaan joustaa HJ:n näin päättäessä.

HJ on tässä yhteisössä, johon kuuluvat kasvattajaseurat ja HJ, se toimija johon pyritään keskittämään paras valmennusosaaminen ja kehityshaluisimmat pelaajat.

1.Urheilutoimen johtokunta

Pelaajavalinnoista, urheilutoiminnan periaatteista ja kilpailullisista tavoitteista päättää vähintään kerran kuussa kokoontuva urheilutoimenjohtokunta (myöh. ”UTJ”). UTJ:aan kuuluvat kasvattajaseurojen valmennuspäälliköt, edustusjoukkueen päävalmentaja ja HJ:n puheenjohtaja. Urheilutoimenjohtokunnan nimittää HJ:n johtokunta ja UTJ valitsee keskuudestaan äänestyksellä puheenjohtajan, jokavalitaan yksinkertaisella määrä enemmistöllä. Mikäli äänet menevät tasan, HJ:n puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Valmennuksellisista päälinjoista päättää UTJ, joka osallistaa Hercules Juniorit ry:n päävalmentajia päätösten valmisteluissa. Koko valmennusorganisaatio sitoutuu noudattamaan näitä UTJ:n määrittämiä linjauksia.

2.Pelaajakehitys

HJ:n päätarkoitus on taata jokaiselle seuraan valitulle pelaajalle mahdollisimman laadukas kehitysympäristö, joka valmentaa pelaajan kohti hänen omaa huippuaan. HJ:n tärkein tehtävä on aina valita kyvykkäimmät, motivoituneimmat ja kehityshaluisimmat pelaajat kasvattajaseuroista ja kehittää valitsemiaan pelaajia tasaisesti. Kaikille HJ:n valituille pelaajille tehdään henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, mikä sisältää joukkueharjoitukset, henkilökohtaisen harjoitusohjelman sekä suunnitelman peliajasta kehittymisen tukemiseksi. Jokaisen pelaajan kanssa käydään kehityskeskustelut vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kehityskeskusteluissa on myös pelaajan vanhemmat mukana.

3.Valmentajakehitys

Seuraan haetaan motivoituneita ja kehityshaluisia valmentajia. Seura tukee ja kannustaa valmentajia kouluttautumaan (Palloliiton ja seuran sisäiset koulutukset). Seuran tehtävänä on tarjota valmentajalle mahdollisimman laadukas ympäristö laadukkaan valmennustoiminnan toteuttamiseen (mm olosuhteet, työvälineet, työhyvinvoinnista huolehtiminen, valmennuksen tuki ja mentorointi).

4.Kilpailulliset vähimmäistavoitteet

HJ toimintaa ohjaava pääperiaate on pelaajan yksilöllinen ja laadukas kehittäminen kohti yksittäisen pelaajan omaa huippua.

Pelaajakehityksen tavoitteet:

 • edustusjoukkueen omavaraisuus (50%)
 • eteenpäin siirtyvät pelaajat (1/ikäluokka Veikkausliigaan/Kansalliseen liigaan, Ykköseen)
 • nuorisomaajoukkueiden pelaajat (3/ikäluokka)
 • aluejoukkuepelaajat (7/ikäluokka)

Lisäksi HJ:n kilpailumenestys seurana on tärkeää, koska riittävän kilpailullinen ja tasokas sarja on osa laadukas kehitysympäristöä. Toisekseen tämä vahvistaa HJ:n ja seurayhteisön brändiä laadukkaana pelaajakehitysympäristönä ja sinne hakeutuu Pohjois-Suomen parhaat valmentajat, taustatoimijat ja pelaajat. Seuran asettama vähimmäistavoite kullekin ikäluokalle on seuraava:

Kilpailulliset tavoitteet:

 • U13-U15: Liiga Pohjoinen (->5 parhaan joukkoon -> pääsy lopputurnauksiin)
 • P17: SM karsintapaikka (-> pääsy SM)
  • T18: Tavoitteista päätetään myöhemmin
 • U20: Kolmonen (->Kakkonen)
 • Miesten edustus: Kakkonen (-> Ykkönen)
  • Naisten edustus: Tavoitteista päätetään myöhemmin

Pidemmän aikavälin tavoitteet

 • U13-U15: sijoittuminen 5 parhaan joukkoon, mikä oikeuttaa osallistumaan ylempiin lopputurnauksiin, ml. Kaj Pahlman ja Laura Kalmari -turnaukset
 • P17: SM-sarja
  • T18: Tavoitteista päätetään myöhemmin
 • U20: Kakkonen
 • Miesten edustus: Ykkönen
  • Naisten edustus: Tavoitteista päätetään myöhemmin

5.Urheilutoiminnan periaatteiden muuttaminen

Tämän dokumentin linjausten noudattamisesta vastaavat HJ:n johtokunta ja UTJ. Mikäli tämä dokumentti edellyttää muutoksia, UTJ valmistaa esityksen HJ:n johtokunnalle, joka esittää muutosehdotukset HJ:n vuosikokoukselle. Vuosikokous vahvistaa muutokset, mikäli muutosta kannattaa yli puolet (1/2) kokouksen äänioikeutetuista jäsenistä.


Ajax-Sarkkiranta ry

Y-tunnus: 2121373-4

Kurikkahaantie 7, 90440 Kempele

p. 050 3219980

toimisto(at)ajaxsarkkiranta.fi


- REILU PELI, REILU KAVERI -