Liity mukaan!
Kannatusjäsenyys
Väestöliitto
Haku
JS-Automoto
KaarVan
PLC-Automation Oy

Joukkue

Korpela Veeti
Saari Valtteri
Junttila Arttu
Siira Matti
Sorvisto Matias
Tolonen Niko
6
Keränen Eemeli
10
Ollila Juhani
12
Peltola Olli
14
Patrikka Antti
15
Kiviniemi Miko
18
Andersson Roni
19
Eskola Roni
34
Knuutila Rasmus
35
Koponen Teemu
38
Isohanni Arttu
39
Kaukonen Eemeli
42
Koivujärvi Leevi
64
Törmänen Noel
69
Polojärvi Eemeli
77
Korkala Ville
78
Liikanen Joona
90
Mankinen Klaus
91
Myllykangas Jaakko
96
Muraja Paavo
99
Karjalainen Ekko

Maalivahti

Juustila Ville
1
Terho Eetu
5
Kaukonen Iivari

Toimihenkilöt

Ajax-Sarkkiranta ry

Y-tunnus: 2121373-4

Kurikkahaantie 7, 90440 Kempele

p. 050 3219980

toimisto(at)ajaxsarkkiranta.fi


- REILU PELI, REILU KAVERI -