Viimeisimmät ottelut

Ei otteluita

Tapahtumakalenteri

Tulevat tapahtumat

Joukkue

Jussila Juho
Korkala Ville
Patrikka Antti
Pekkala Veikka
Saari Kim
Tervo Samuli
Tolonen Niko
Fisk Veeti
Haukipuro Joska
Junttila Henri
Keränen Eemeli
Kiviniemi Miko
Knuutila Rasmus
Korpela Veeti
Kuusela Sampo
Muraja Paavo
Myllykangas Jaakko
Nikula Matias
Ollila Juhani
Peltola Olli
Polojärvi Eemeli
Siira Matti
Sorvisto Matias
Terho Eetu
Väisänen Tomi

Toimihenkilöt

Ajax-Sarkkiranta ry

Y-tunnus: 2121373-4

Kurikkahaantie 7, 90440 Kempele

p. 050 3219980

toimisto(at)ajaxsarkkiranta.fi


- REILU PELI, REILU KAVERI -