Liity mukaan!
Kannatusjäsenyys
Väestöliitto
Haku

Viimeisimmät ottelut

Ei otteluita

Tapahtumakalenteri

Tulevat tapahtumat

Joukkue

Aula Veli-Matti
Jämsä Arttu
Linjala Lasse
Marttila Tapio
Olkkonen Pekka
Pyykkö Ari-Pekka
Roivainen Pekka
Holappa Santeri
Keinänen Antti
Kinnunen Toni
Kuntola Janne
Marttila Petri
Mursu Ville
Ojanen Jarmo
Pärkkä Jarmo
Pekkarinen Juha
Piiroinen Jukka
Rajaniemi Arto
Satokangas Oscar
Tapia Sebastian
Törrönen Olli
Träff Niko
Tulokas Juho
Vedenoja Teemu

Toimihenkilöt

Ajax-Sarkkiranta ry

Y-tunnus: 2121373-4

Kurikkahaantie 7, 90440 Kempele

p. 050 3219980

toimisto(at)ajaxsarkkiranta.fi


- REILU PELI, REILU KAVERI -